سازمان برنامه وبودجه

این پروژه که شروع آن سال 98 بوده و پایان آن سال 99 میباشد در زمینه هوشمند سازی سیستم گرمایشی،سرمایشی تمامی ساختمان های سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است بدین ترتیب که با کنترل شیر های رایزر و بایپس توسط عملگر های برقی (شیر برقی) شرکت آرادصنعت دمای آب رفت و برگشت از ساختمان را کنترل مینماید.

در این پروژه مجموعا 17 عملگر برقی (شیر برقی) در 8 ساختمان این سازمان در قسمت موتور خانه نصب گردیده است.

از مزایای این طرح میتوان به کاهش مصرف انرژی،پایش لحظه ای دمای موتور خانه،استیبل بودن دمای ساختمان ها در فصول مختلف و با در نظر گرفتن پارامتر هایی مانند روز های تعطیل،دمای هوا ،دمای ساختمان و….اشاره کرد.