مدیران شرکت

نام: سید علی طباطبایی

سمت: مدیرعامل

شرح وظایف: مدیریت بخش R&D (تحقیق و توسعه)-مدیر بخش QC (کنترل کیفیت)

شماره تماس مستقیم: 09134576038

نام: عارفه السادات مرتضوی

سمت: رئیس هیئت مدیره

شرح وظایف: مدیر بخش فروش و توسعه بازار

شماره تماس مستقیم: 09226270733

نام: علی جمشیدی

سمت: کارمند شرکت

شرح وظایف: مدیر امور مالی و حسابداری

شماره تماس مستقیم: 09138625189

نام: مهدی باستی

سمت: کارمند شرکت

شرح وظایف: مدیر بخش تولید

شماره تماس مستقیم: 09385098344

نام: سعید هدایتی

سمت: کارمند شرکت

شرح وظایف: مدیر بخش کارپردازی

شماره تماس مستقیم: 09358518944

© کپی رایت - شرکت فنی مهندسی آراد صنعت