مشخصات شرکت

نام کامل شرکت: شرکت فنی مهندسی آراد صنعت ستاره یزد

شماره ثبت:17261

شناسه ملی:14007184504

کد اقتصادی:411579455487

آدرس:یزد-خیابان مطهری-پارک علم و فناوری اقبال-مرکز رشدict-واحد203

شماره حساب:

1060155551 بانک رسالت

0111501100001 بانک صادرات