ساختمان ها

در بخش تاسیسات ساختمان ها مانند موتور خانه ها،تصفیه خانه ها و… از عملگر های برقی(شیر الات برقی) استفاده میشوند.همچنین در بحث خانه های هوشمند،سیستم اتفای حریق هوشمند،آبنما ها و…. نیز از این عملگر ها استفاده میشود.

بدون شک در تمامی ساختمان های مدرن امروزی مانند بیمارستان ها،مجتمع های مسکونی و تجاری تفریحی،هتل ها،برج ها،فرودگاه ها و …. بخش تاسیسات از مهمترین بخش در طراحی این ساختمان ها میباشد.تاسیساتی هوشمند که جوابگوی نیاز هایی کنونی این ساختمان ها باشد.

لینک نمونه پروژه های انجام شده در زیر آمده است:

© کپی رایت - شرکت فنی مهندسی آراد صنعت