مشخصات شرکت

  • نام کامل شرکت: شرکت فنی مهندسی آراد صنعت ستاره یزد
  • شماره ثبت:17261
  • شناسه ملی:14007184504
  • کد اقتصادی:411579455487
  • آدرس:یزد-خیابان مطهری-پارک علم و فناوری اقبال-مرکز رشدict-واحد203

    شماره حساب:

  • 1060155551 بانک رسالت
  • 0111501100001 بانک صادرات