مهارت ها و افراد مورد نیاز

این شرکت جهت تکمیل نیرو به افراد ذیل نیاز دارد

  • نیروی کارپرداز دارای  به صورت تمام وقت  با سابقه  انجام امور اداری و خرید با حداقل مدرک دیپلم
  • نیروی بازار یاب و یا مدیر فروش به صورت پاره وقت دارای سابقه کار مربوطه با حداقل مدرک کارشناسی در رشته مدیریت و یا رشته های فنی
  • نیروی فنی جهت کار در بخش تولید به صورت تمام وقت  دارای سابقه کار فنی با حداقل مدرک دیپلم
© کپی رایت - شرکت فنی مهندسی آراد صنعت